Pantsätta mönsterrätt

Mönsterrätt, det vill säga registrerad design, är lös egendom och kan sättas i pant som säkerhet för en fordran. Du måste ansöka om ett antecknande av panträtten hos Patent- och registerstyrelsen. En panträtt uppkommer när den har antecknats i mönsterregistret, det vill säga designregistret.

Ange följande uppgifter i din ansökan och lämna in följande dokument:

  • registernummer (vilken designregistrering det handlar om)
  • namn, adress och hemort för innehavaren av designregistreringen
  • namn, adress och hemort för eventuellt ombud samt fullmakt
  • kopia av pantsättningsavtalet med uppgift om avtalsdatum.

Du kan använda blanketten "Ansökan angående ett registrerat mönster" och en fullmakt för att anmäla pantsättningen. Gå till blankett- och fullmaktssidan.

Vi tar ut en avgift för ändringarna. Gå till avgifter på sidan Prislista och betalningsanvisningar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2019