Registrering utomlands

Om du vill registrera din design utomlands, kan du välja mellan tre olika alternativ:

  • gemenskapsformgivning som täcker hela EU och registreras av EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
  • internationell designregistrering enligt Genèveakten (1999) till Haagkonventionen i ungefär 50 medlemsländer
  • nationella designregistreringar i enskilda länder.

Vi rekommenderar att du anlitar en ombudsbyrå när du ansöker om designregistrering utomlands.

Vilket system borde jag använda?

Vilket system som är bäst att använda varierar från fall till fall. Avgörande är i vilka länder du behöver designskydd.

Om du vill skydda din design i några eller flera EU-länder, välj EU:s gemenskapsformgivning. Om du vill skydda designen till exempel i USA och Japan, är det kanske bäst att använda internationell registrering enligt Genèveakten.

För att få omfattande designskydd måste du använda både gemenskapsformgivning och internationell registrering eller alla de tre systemen.

Vad kostar det?

Avgifterna varierar beroende på hur många länder du söker registrering i och hur många design och bilder din ansökan omfattar.

Avgifterna för registreringar inom EU finns på EUIPO:s webbplats.

Avgifterna för internationella registreringar enligt Genèveakten kan du beräkna med hjälp av en räknare som finns på webbplatsen för Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO).

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.07.2019