Produkten ska ha en benämning och en produktklass

Ange produkten med en benämning i din ansökan, det vill säga vilken typ av produkt du söker skydd för. Benämningen ska vara kort och enkel. Produkten ska också placeras i en specifik klass, men du kan också låta oss göra det för dig.

Hur ska jag ange produkten med en benämning?

Exempel

  • Stol
  • Leksak
  • Detaljområde på flaska
  • Grafisk symbol

Hur får jag inte ange produkten med en benämning?

Produktens benämning får inte innehålla ett varumärke, ett produktnamn eller hänvisningar till varans egenskaper.

Exempel

  • Stol av björkträ
  • Plaststol med märket Lysande stol

Hur anger jag produktklass?

Design placeras i specifika klasser utgående från sitt användningsområde. Vid klassificeringen används en internationell klasslista.

Om din ansökan omfattar många design som ingår i samma huvudklass, ska du ange dem i nummerordning.

Exempel

  • 1.-5. Flaska
  • 1.-4. Flaska 5. Kapsyl

Läs mer om klassificering.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2019