Vad innebär hemlighållande av ansökan, det vill säga att man skjuter upp offentliggörandet av design?

Om du inte har begärt att din ansökan om designregistrering ska hållas hemlig, blir ansökan offentlig på ansökningsdagen.

Om du har begärt att din ansökan ska hållas hemlig, hålls den design som avses i ansökan hemlig i högst sex månader. Lämna in en begäran om exempelvis produktutvecklingen av din design fortfarande pågår.

En begäran om hemlighållande gör handläggningstiden längre, eftersom den design som ska hållas hemlig inte kan registreras eller kungöras.

Om du begär att din ansökan ska hållas hemlig, kan du under sekretesstiden återkalla din ansökan ifall din design till exempel har vidareutvecklats till en helt ny design.

Du kan också återkalla din ursprungliga ansökan under sekretesstiden och lämna in en ny ansökan. I så fall ska du också betala de avgifter som krävs och bifoga bilagor som visar den nya designen. Designen i den återkallade ansökan utgör inget hinder för registrering av den nya designen, eftersom en ansökan som återkallats under sekretesstiden aldrig blir offentlig.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2019