Vad innebär prioritet?

Prioritet betyder företrädesrätt.

Om du ansöker om designregistrering och vill åberopa en designansökan eller nyttighetsmodellansökan som tidigare lämnats in någon annanstans, ange följande i din ansökan:

  • det land där den första ansökan gjordes
  • dag då ansökan gjordes
  • ansökans nummer.

Du ska åberopa prioritet när du lämnar in din ansökan om designregistrering. Vi beaktar inte en begäran om prioritet som lämnats in senare.

Om du åberopar prioritet, lämna in din ansökan om designregistrering inom sex månader från det datum då du lämnade in din första ansökan för samma design eller nyttighetsmodell någon annanstans.

Design, det vill säga mönsterrätt, som Patent- och registerstyrelsen (PRS) registrerat gäller endast i Finland. Om du vill registrera din design också i andra länder, lämna in en separat ansökan till varje utvalt land eller utvald gemenskap av stater, såsom Europeiska unionen. Lämna in din ansökan inom en prioritetstid på sex månader och enligt bestämmelserna i respektive land eller gemenskap. När du ansöker om designregistrering utomlands kan du också välja att ansöka om en så kallad internationell designregistrering.

Läs mer om designregistrering utomlands.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2019