Vem kan ansöka om designregistrering?

Utgångspunkten är att mönsterrätten (designskyddet) tillkommer den som skapat mönstret, det vill säga designen. Den som skapat en design är alltid en person inte ett företag. Designen kan ha skapats av en eller flera personer.

Ange i din ansökan namn och adress för den person eller de personer som skapat designen.

Den som skapat designen kan anges som sökande i ansökan. Om sökanden är någon annan än den som skapat designen, exempelvis ett företag, ska sökanden bekräfta i ansökans avsnitt för underskrift att den som skapat designen har överlåtit sin rätt till sökanden.

En eller flera personer eller företag kan vara sökande. Ange sökandens namn, hemort (hemvist) och adress i ansökan. Om en enskild näringsidkare ("firma") ansöker om registrering, ska sökanden anges i följande form: "Mats Matsson, som innehavare av firman "Mats design".

Ange alltid företagets officiella namn samt företagets officiella hemort (hemvist) som finns antecknat i handelsregistret.

Om det finns flera sökande och inget ombud anlitas, ange i ansökan vem av sökandena som är kontaktperson. Vi skickar kontaktpersonen alla beslut och handlingar som gäller ansökan.

Läs mer om hur du kan anlita ett ombud när du ansöker om designregistrering.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2019