Designen ska alltid visas antingen med fotografier eller teckningar

Den väsentligaste delen av en ansökan om designregistrering är de bilder som visar designen. De kan vara antingen fotografier eller teckningar.

Det skyddsomfång som registreringen medför avgörs endast på basis av de bilder som förts in i registret. Sådant som inte kan uppfattas genom att betrakta bilderna kan inte heller omfattas av designskyddet.

För att vi ska börja handlägga din ansökan krävs det att du har bifogat antingen bilder eller en modell till din ansökan. Om du lämnar in din ansökan tillsammans med en modell, ska du lämna in bilder senare. Läs mer om modeller.

Anvisningar

När du har en färdig produkt, kan du ansöka om registrering för hela dess utseende. I vissa fall är det däremot bättre att ansöka om registrering för en del av produkten eller för en detalj i den.

Hur ska jag visa designen?

Våra exempel nedan anger hur designen ska visas i ansökan.

Exempel 1: Visa designen ur olika vinklar.

Vi har inte begränsat antalet olika vinklar.

Endast de detaljer i designen som syns i de registrerade bilderna kan omfattas av designskyddet.


Exempel 2: Du kan visa designen i olika lägen.

Du kan visa din design i två eller tre olika lägen men utan att den tas isär eller sätts ihop på nytt.


Exempel 3: Bilderna kan vara antingen i färg eller svartvita.

Visa designen antingen med svartvita bilder eller med bilder i färg.

Färgen kan utgöra en del av produktens utseende. I regel anses att en registrering i svartvitt omfattar alla tänkbara färgkombinationer, men det är meningsfullt att registrera designen i färg i synnerhet om färgen eller färgerna har en särskild betydelse för designen, såsom i smycken eller fiskedrag.


På vilket sätt får jag inte visa designen?

Våra exempel nedan anger hur designen inte får visas i ansökan.

Exempel 1: Bilderna är av dålig kvalitet

Bilderna ska vara av så bra kvalitet och så tydliga att designen och dess detaljer klart framgår av dem. Om bilderna är av mycket dålig kvalitet, kan resultatet vara att vi inte börjar handlägga din ansökan.


Exempel 2: Tekniska bilder

Vi accepterar inte tekniska ritningar, tvärsnittsbilder eller så kallade sprängskisser.


Exempel 3: Bakgrunden är oklar

Bakgrunden i bilderna ska vara så neutral som möjligt. Bilderna får visa endast den design för vilken registrering söks.


Exempel 4: Bilderna visar hur designen används

Observera att bilderna inte får visa hur designen används. Till exempel om det är fråga om designen på en stol, får det inte framgå av bilden att en person sitter på stolen, eller om registrering söks för ett klädesplagg, får plagget inte visas så att en person har det på sig.


Exempel 5: En del av designen lämnas utanför bilderna

Designen måste visas på sådant sätt i bilderna att inte en minsta del av designen lämnas utanför.

Teckningar: Atte Uotila, Markkinointitoimisto Kitchen, 2017


Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2019