Du behöver inte bifoga någon modell till din ansökan

Du behöver inte någon modell när du ansöker om designregistrering. Om du vill bifoga en modell till din ansökan, och den i något avseende inte stämmer överens med de bilder som du lämnat in, anser vi att det är modellen som avbildar din design.

Om du ursprungligen har lämnat in din ansökan tillsammans med en modell, måste du lämna in fotografier eller teckningar senare.

Bilderna och modellen måste alltid visa samma design.

Om du vill bifoga en modell till din ansökan, får modellen inte vara av ett material som kan ruttna eller vara farligt. Den får inte heller vara större än 40 cm åt något håll eller väga mer än fyra kilo.

Du måste betala en förvaringsavgift om du bifogar en modell till din ansökan. Gå till prislistan och betalningsanvisningarna.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2019