Granskning av ansökan och registrering av design

Först utför vi en formell granskning av din ansökan för att kontrollera till exempel den angivna klassificeringen, bilderna och andra uppgifter i din ansökan. Sedan granskar vi om designen kan registreras.

Om det inte finns några registreringshinder, godkänns, det vill säga registreras, designen och den offentliggörs i Mönsterrättstidning. Registreringen offentliggörs i Mönsterrättstidning automatiskt efter att designen har registrerats. Gå till Mönsterrättstidning.  

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Vi skickar innehavaren av designregistreringen ett registreringsbevis.

Från den dag då registreringen offentliggörs börjar en invändningstid på två månader, då vem som helst kan göra en invändning mot den registrerade designen. Invändningsgrunden kan vara till exempel att designen inte skiljer sig från design som tidigare blivit känd på marknaden.

Registreringen gäller i fem år från den dag då ansökan om designregistrering gjordes. Du kan förnya registreringen fyra gånger för fem år i taget. Med andra ord kan en designregistrering gälla i högst 25 år räknat från ansökningsdagen.

Varför avslås en ansökan?

Om vi påträffar ett hinder för designregistrering, ges sökanden möjlighet att bli hörd. Om det inte ändrar vår uppfattning om registreringshindren, avslår vi ansökan om designregistrering antingen helt eller delvis.

Du kan överklaga avslagsbeslutet hos marknadsdomstolen och vidare hos högsta förvaltningsdomstolen. När samtliga besvärsinstanser har använts och avslagsbeslutet blir slutligt, registrerar vi den design som avses i ansökan till den del det inte finns hinder för registrering.

Läs mer om kraven för registrering.

Utskriftsversion
Uppdaterad 16.08.2022