Ombud

Invändarens ombud samt fullmakt

En invändare som inte har hemvist i Finland måste ha ett ombud från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som företräder invändaren i ärendet.

Ange ombudets namn, hemort och adress i invändningen. Bifoga också en fullmakt till invändningen.

Om du inte har lämnat in en fullmakt, får du ett föreläggande där vi uppmanar dig att ge in den.

Innehavarens ombud samt fullmakt

Om innehavaren av designregistreringen ger ett yttrande via ombud, måste ombudet ha fullmakt.

Om ombudet inte är registrerat ombud för den registrering som gäller yttrandet eller om ombudet inte har lämnat in en generalfullmakt till PRS, måste du bifoga en fullmakt till yttrandet.

Om du inte har lämnat in en fullmakt, får du ett föreläggande där vi uppmanar dig att ge in den.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2019