Klassificering av design

Design placeras i specifika klasser utgående från sitt användningsområde. Klassificeringen bestämmer inte designregistreringens skyddsomfång, utan gör det lättare att söka upp en viss typ av design i registret. Exempelvis förpackningstillbehör finns i huvudklass 9 och möbler i huvudklass 6. En huvudklass har flera underklasser.

Du behöver inte ha någon kännedom om klassificeringssystemet och behöver inte ange någon klass i din ansökan om designregistrering. Vi placerar din design i rätt klass.

Om du anger klassen i din ansökan och har placerat designen i fel klass, skickar vi dig ett föreläggande för att rätta till klassen.

Läs mer om handläggning av ansökan vid Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Design klassificeras i huvudklasser och underklasser

Design klassificeras enligt den internationella Locarnoklassificeringen (Locarnoöverenskommelsen). Det finns 32 huvudklasser i klassificeringen. Huvudklasserna har ett antal underklasser efter behov.

Exempelvis möbler finns i huvudklass 6, bord i underklass 03 och skåp i underklass 04. I ansökan ska man alltså ange klass 6-03 för bord och klass 6-04 för skåp.

Använd klassnumret för att söka upp registrerad design

Om du till exempel vill veta hurdana bord som har designskydd, kan du söka fram dem i vår Mönsterdatabas med hjälp av klassnumret. Databasen innehåller uppgifter om ansökningar som lämnats in i Finland.

Gå till Mönsterdatabasen.

Använd databasen Design View för att söka fram gemenskapsformgivningar som EUIPO registrerat och design som förts in i nationella myndigheters databaser. Databasen Design View tillhandahålls av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, EUIPO.

Gå till Design View.

Välj rätt klass för din design med hjälp av DesignClass

Du kan också använda databasen DesignClass när du söker efter rätt klass för din design.

I DesignClass kan du söka upp rätt klass med hjälp av sökord, till exempel "belysningsarmaturer". Sökordet är alltid i plural (flertalsform), och sökresultatet visar olika alternativ.

Du kan söka efter ett lämpligt sökord för din design genom att ange en bestämd klass och underklass, till exempel 8-01.

Gå till DesignClass.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2019