Allmänna anmärkningar enligt Locarnoöverenskommelsen

Den internationella klassificeringen av industriell design baserar sig på Locarnoöverenskommelsen. Den har publicerats på engelska på webbplatsen för Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO). Gå till överenskommelsen på WIPOs webbplats.

a) Klass- och underklassrubrikerna innefattar en allmän hänvisning till det område varorna tillhör. Vissa varor kan dock hänföras under flere än en sådan rubrik. Därför är det rekommendabelt att försäkra sig om klassificering av olika varor genom att studera den alfabetiska varuförteckningen.

b) Anmärkningar angående en viss klass upprepas inte vid de underklasser, som berörs av anmärkningarna. Det är därför rekommendabelt att studera dem samtidigt med anmärkningar angående själva underklasserna.

c) I princip klassificeras varorna i första hand enligt deras ändamål och i andra hand, om möjligt , enligt det föremål som de representerar. Den senare klassificeringen är valbar.

d) Såvida det inte finns en särskild klassificering för varor som är avsedda som del av en annan produkt, placeras varorna i samma klass och underklass som den produkt de är avsedda att utgöra en del av, ifall de normalt inte kan användas för annat ändamål.

e) Varor, som är föremål med flera funktioner, placeras med undantag av möbler med flera funktioner i samtliga klasser och underklasser som motsvarar var och en av de avsedda funktionerna.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2019