Hurdan design registreras?

Om du vill skydda din design såsom avses i den finländska mönsterrättslagen, ska du registrera den hos oss.

Designen måste uppfylla lagstadgade registreringskrav för att kunna bli registrerad.

Vi granskar ansökningarna om designregistrering fall för fall, betraktar designen som helhet och tar hänsyn till alla omständigheter som påverkar ärendet.

Vi bedömer förutsättningarna för registrering enbart utgående från det bildmaterial som du har lämnat in.

Vid bedömningen tar vi i beaktande följande:

Även andra omständigheter kan utgöra hinder för registrering.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2019