Designen måste vara ny

En design anses vara ny om ingen identisk design gjorts tillgänglig för allmänheten före den dag då ansökan om registrering lämnades in.

Du får inte sälja eller marknadsföra produkten innan registrering

Kravet på nyhet förutsätter att den produkt som ska skyddas med mönsterrätt inte får säljas eller marknadsföras innan ansökan om registrering har lämnats in till Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Du får inte heller visa produkten eller på något annat sätt offentliggöra den innan ansökan om registrering har lämnats in till PRS.

Nyhetsfrist är ett undantag

Du kan testa din produkt på marknaden innan registrering, men observera att det finns vissa risker med detta. Lagbestämmelsen om nyhetsfrist, det vill säga grace period, innebär exempelvis att du som skapat en design kan testa din produkt på marknaden i högst 12 månader innan du beslutar om du ska ansöka om designregistrering.

När du lämnar in din ansökan, måste designen vara densamma som den tidigare offentliggjorda designen.

På grund av riskerna med nyhetsfrist rekommenderar vi att du inte på något sätt offentliggör din design innan du lämnar in din ansökan om registrering till oss.

Vad är riskerna med nyhetsfrist?

Alla länder tillämpar inte nyhetsfrist. Därför kan en design som blivit offentliggjord innan ansökan om registrering lämnats in hindra registrering utomlands.

Designen kan också bli kopierad innan ansökan om registrering lämnats in, vilket hindrar registrering.

Därtill kan svåra frågor som rör tolkning och bevisning komma upp när designen offentliggörs och nyhetsfrist tillämpas.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2019