Övriga hinder

Bland annat följande omständigheter kan utgöra hinder för designregistrering:

Designen är inte en sådan design som avses i lag, utan exempelvis en uppfinning eller en spelregel.

Skulle någon annan skyddsform passa bättre för produkten, till exempel patent, nyttighetsmodell eller upphovsrätt?

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Läs mer om patent.

Nyttighetsmodell är en ensamrätt lik patentet att utnyttja en uppfinning. Den är avsedd för enklare anordnings- och produktuppfinningar. Läs mer om nyttighetsmodeller.

Designen strider mot lag, allmän ordning eller god sed.

Till exempel en design med en text som förolämpar en folkgrupp.

Designen innehåller officiella kännetecken, exempelvis statsflaggor eller kommunala vapen eller beteckningar eller något som kan förväxlas med dem.

Registrering av kännetecknet eller beteckningen kräver tillstånd från till exempel inrikesministeriet eller kommunen.

Designen kränker egenartad titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk eller kränker någon annans upphovsrätt eller rätt till ett fotografi eller en skyddad design.

Hindret bortfaller om innehavaren av upphovsrätten lämnar sitt samtycke.

Designen innehåller något som kan ge anledning till uppfattningen att det är fråga om en annans firma eller varumärke.

Innehavaren av firman (företagsnamnet) eller av varumärket kan ge sitt samtycke till användningen av firman eller märket.

Designen innehåller något som inte väsentligen skiljer sig från en design eller en nyttighetsmodell som är registrerad för någon annan.

Innehavaren av en tidigare designregistrering kan ge sitt samtycke till användningen av designen som en del av den senare sökta designen.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2019