Prislista och betalningsanvisningar

Prislista över ansöknings- och registreringsavgifter för mönster

Den ovillkorliga förutsättningen för att ansökan tas till behandling är att ansökningsavgifterna har betalats. Eventuella bankkostnader ska ingå i det betalda beloppet och en kopia av kvittot ska bifogas ansökan. Ansökningsavgifterna återbetalas inte till sökanden, även om ansökan avslås eller avskrivs. Avgiftsbeloppen återbetalas inte heller då sökanden själv återtar sin ansökan. Dessa offentligrättsliga avgifter är momsfria.

Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer.

Prislista över granskningar och informationssökningar inom mönsterrätt

Avgifterna baserar sig på Patent- och registerstyrelsens beslut som har fattats med stöd av arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Moms 24 % ingår i dessa företagsekonomiska avgifter.

Granskningsresultaten och -rapporterna levereras per post som normalt brev. Faktura skickas separat.

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.01.2018