Gå direkt till innehållet
Meny

Avgifter för mönsterrättsärenden fr.o.m. den 1 januari 2020

Den ovillkorliga förutsättningen för att en mönsterrättsansökan tas till behandling är att ansökningsavgiften har betalats. Kvittot på betalningen till vårt konto ska bifogas till ansökan.

Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan ”Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde”.

Ansökningsavgifter

Tjänst Grundpris (€) Moms 0 % Försäljningspris (€)
Ansökningsavgift, när det elektroniska systemet används 250,00 0,00 250,00
Ansökningsavgift 300,00 0,00 300,00

Tilläggsavgifter i samband med ansökan

Tjänst Grundpris (€) Moms 0 % Försäljningspris (€)
Klassavgift för varje klass utöver den första 55,00 0,00 55,00
Samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 130,00 0,00 130,00
Förvaringsavgift för varje modell 55,00 0,00 55,00
Återupptagningsavgift 55,00 0,00 55,00

Förnyelseavgift och tilläggsavgifter i samband med förnyelsen av en registrering

Tjänst Grundpris (€) Moms 0 % Försäljningspris (€)
Förnyelseavgift 380,00 0,00 380,00
Klassavgift för varje klass utöver den första 55,00 0,00 55,00
Samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 130,00 0,00 130,00
Förvaringsavgift för varje modell 55,00 0,00 55,00
Om förnyelseavgiften erläggs efter att registreringsperioden har gått ut 55,00 0,00 55,00

Övriga avgifter

Tjänst Grundpris (€) Moms 0 % Försäljningspris (€)
Avgift för anteckning i mönsterregistret, för varje anteckning 100,00 0,00 100,00
Avgift för ändring av mönsterregistrering på basis av ansökan, för varje möns-ter 200,00 0,00 200,00
Avgift för mottagande av en ansökan om registrering av en gemenskapsform-givning 60,00 0,00 60,00
Avgift för mottagande av en ansökan om internationell registrering 60,00 0,00 60,00
Prioritetsbevis 17,00 0,00 17,00
Diarieintyg 10,00 0,00 10,00
Bestyrkande av riktighet 15,00 + 1,00 /sida 0,00 10,00 + 1,00 /sida
Registerutdrag 15,00 0,00 15,00
Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2022