Betalningsanvisningar

En absolut förutsättning för att en ansökan tas till behandling är att ansökningsavgifterna har betalats. Eventuella bankkostnader ska ingå i det betalda beloppet. Ansökningsavgiften för mönsterrätt betalas i förväg och en kopia av kvittot bifogas till ansökan. Kvittot (eller kontoutdraget) ska innefatta följande uppgifter:

 • Betalare
 • Mottagare (Patent- och registerstyrelsen)
 • Kontonummer till vilket avgiften har betalats (Patent- och registerstyrelsens bankkonto)
 • Arkiveringskod
 • Betalt belopp i euro
 • Ange i meddelandefältet t.ex. något av följande: texten "ansökan om registrering av mönster", ansökningsnummer, registernummer eller namn på sökande eller innehavare
Du kan betala behandlingsavgiften
 • via persondator
 • direkt på banken
 • i en betalautomat
 • i Patent- och registerstyrelsens (PRS) kundservice.
Bank Kontonummer BIC/SWIFT-kod
Nordea Bank Abp FI2616603000111131 NDEAFIHH
Danske Bank A/S, Finland filial FI2480001500047908 DABAFIHH

Mottagare: Patent- och registerstyrelsen
Meddelande: t.ex. något av följande: texten "ansökan om registrering av mönster", ansökningsnummer, registernummer eller namn på sökande eller innehavare
Förfallodag: genast
Referens: ingen referensBelopp: Kontrollera avgiften i vår prislista.

Om du betalar avgiften på PRS

Om du lämnar in anmälan på PRS kundtjänst, Sörnäs strandväg 13 C i Helsingfors, kan du också betala avgiften

 • med bankkort
 • med följande kreditkort: Visa, Visa Electron, OK, American Express, Diners Club, Eurocard eller Mastercard.

Hur bestäms tilläggsavgifter för design?

Om du bara betalar en ansökningsavgift, kan du ansöka om skydd för endast en design som visas med en enda bild. För varje därpå följande design i samma ansökan ska du betala en samregistreringsavgift och för varje bildvinkel utöver den första en kungörelseavgift. Se exempel nedan.

Exempel

1. EN DESIGN, EN BILD

Genom att betala en ansökningsavgift kan du ansöka om skydd för endast en design som visas med en enda bild.

(Bild 1, Räsänen)

Exempel 1. Om du ansöker om designregistrering för en kniv med en enda bild, räcker det att du betalar ansökningsavgiften.


2. EN DESIGN SOM VISAS MED TVÅ ELLER FLER BILDER

Du måste betala en kungörelseavgift som tilläggsavgift för varje bild som ska registreras utöver den första.

(Bild 1, Räsänen) (Bild 2, Räsänen)

Exempel 2. Om du ansöker om designregistrering för en kniv med två bilder, måste du betala en kungörelseavgift utöver ansökningsavgiften.


3. TVÅ ELLER FLER DESIGN, TVÅ ELLER FLER BILDER

För varje sökt design utöver den första måste du förutom ansökningsavgiften betala en samregistreringsavgift och för varje bildvinkel utöver den första en kungörelseavgift.
(Bild 1, Räsänen) (Bild 4, Räsänen)

Exempel 3. Om du ansöker om designregistrering för två knivar i olika design och med två bilder, ska du förutom ansökningsavgiften betala en samregistreringsavgift och en kungörelseavgift.


4. DESIGN SOM KLASSIFICERAS I TVÅ ELLER FLER HUVUDKLASSER

I vissa ganska sällsynta fall kan en design ha flera olika användningsområden och klassificeras därmed i två eller fler huvudklasser. Då ska du betala en klassavgift för varje klass utöver den första som tilläggsavgift. Obs! Du betalar ingen klassavgift för så kallade underklasser i samma huvudklass.

(Bild 5, Räsänen)

Exempel 4. Du ansöker om designregistrering för en kombination av kniv och förstoringsglas som enligt sitt användningsområde klassificeras i två huvudklasser, dvs. i huvudklass 7 som omfattar knivar och gafflar och i huvudklass 16 som omfattar optiska artiklar: du ska betala en klassavgift utöver ansökningsavgiften.

Vi tar ut en "avgift för anteckning i mönsterregistret" för ändringar som gäller registrerad design, till exempel ändring av namn eller innehavare.

Kontakta vår mönsterrättsrådgivning för mer information om hur avgifter för registrerad design bestäms.

Utskriftsversion
Uppdaterad 02.10.2020