Lagstiftning och andra anvisningar

På den här sidan har vi samlat länkar till de viktigaste lagar och förordningar om mönsterrättigheter i Statens författningsdatabas Finlex samt länkar till mönsterrättsbestämmelser.
Se mönsterrättslagen i Finlex.

Se mönsterrättsförordningen i Finlex.

Läs beslutet om mönsterrättsbestämmelserna. (pdf, 0,13 Mb)

Se mönsterrättsbestämmelserna. (pdf, 0,02 Mb)

Skadeståndsskyldighet, brott mot industriell rättighet eller mönsterrättsförseelse

Om någon uppsåtligen gör intrång i din mönsterrätt, kan du begära skadestånd av intrångsgöraren för de skador som intrånget orsakat dig. Dessutom kan du väcka åtal mot intrångsgöraren eftersom uppsåtligt intrång i mönsterrätt bestraffas som mönsterrättsförseelse enligt mönsterrättslagen.

Om intrånget har orsakats dig betydande ekonomisk skada, kan du väcka åtal mot intrångsgöraren för ett brott mot industriell rättighet enligt strafflagen.

Se 35 § i mönsterrättslagen i författningsdatabasen Finlex.

Se 49 kap. 2 § i strafflagen i författningsdatabasen Finlex.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.09.2020