Mönsterrätt i ett nötskal

Med mönsterrätt avses en skyddsform, med hjälp av vilken ny design kan skyddas bl.a. mot kopiering. Registrering av mönsterrätt hos Patent- och registerstyrelsen ger med vissa undantag ensamrätt till utnyttjande av ett mönster i Finland så att andra inte kan utnyttja mönstret utan mönsterinnehavarens samtycke.

Föremål för ett mönsterrättsligt skydd är utseendet på produkten eller produktdelen. Mönstret skyddar alltså formgivning. Skyddet kan även omfatta vardagliga föremål, såsom t.ex. en bokhylla, en slips, en småfranska, en grafisk symbol eller till och med interiören i ett hamburgerställe. Dessutom är det möjligt att skydda en icke-löstagbar del av produkten alltså t.ex. ett tygornament eller örat på en kaffekopp. Föremålet för skyddet ska dock alltid vara konkret, varför skyddet inte kan beviljas t.ex. till flytande ämnen, olika slags planer eller idéer.

Förutsättningar för registrering

Mönsterrätt kan beviljas, om mönstret är nytt och särpräglat. Mönstret anses vara nytt, om inget identiskt mönster har offentliggjorts före dagen då registreringsansökan gjordes. Ett undantag utgörs av en s.k. grace period, som innebär att det är möjligt att använda mönstret under en period på 12 månader före den dag då ansökan om registrering lämnas in utan att mönstret förlorar sin nyhet. Detta gör det möjligt t.ex. att testa produkten på marknaden före registreringen. Det rekommenderas dock att man avstår från att på något sätt offentliggöra mönstret innan ansökan har lämnats in till Patent- och registerstyrelsen.

Ett mönster anses vara särpräglat om helhetsintrycket av det sökta mönstret tillräckligt skiljer sig från helhetsintrycket av de mönster som redan har blivit offentliga. Särprägeln av mönstret bedöms enligt produktgrupper ur en kunnig användares synvinkel. T.ex. det spelrum som formgivaren av en skruv har vid formgivningen är mindre än det som formgivaren av en stol har.

Även om konstnärlighet inte krävs av ett registrerbart mönster, är det inte möjligt att registrera helt enkla eller sedvanliga mönster. Därför är det t.ex. inte möjligt att med ensamrätt registrera geometriska grundformer såsom klotet eller kvadraten. Även de registreringshinder som nämns i mönsterrättslagen kan hindra registreringen.

Ansökan om registrering

Du kan ansöka om registrering hos Patent- och registerstyrelsen antingen genom att använda en elektronisk blankett eller genom att fylla i en pappersblankett. Ansökningsavgiften är 200 euro, och den ska vara betald för att mönsterrättsansökan ska komma under behandling. Dessutom kan eventuella tilläggsavgifter tillkomma. Innan man lämnar in en ansökan lönar det sig att kontrollera från en avgiftsfri mönsterdatabas, om det hittas tidigare mönster som hindrar registreringen av det sökta mönstret. Då ansökan om mönsterrätt leder till registreringen, är den giltig fem år räknat från ansökningsdagen och den kan förnyas för fyra femårsperioder.

Mer information/Kontakt

Vi står gärna till tjänst i alla ärenden som gäller ansökning om registrering av ett mönster. Om Ni har några frågor angående mönsterrätt, tveka inte utan kontakta vår kundtjänst på numret 029 509 5532.

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.06.2015