Sökanvisningar

Enkel sökning

På ingångssidan i tjänsten kan du söka mönster (det vill säga design) genom att skriva in ett av följande sökvillkor i sökfältet:

 • Produktbenämning
 • När du söker på produktbenämning, kan du trunkera dina sökord med tecknet * (till exempel början*, *mitten*, *slut) och kombinera dem med villkoren AND, OR och NOT. Standardvillkoret är AND, vilket innebär att sökningen avser mönster där alla sökord finns med. Om du vill söka på en exakt ordkombination, använd citationstecken runt orden (till exempel "smart navi").
 • Mönstrets ansökningsnummer
 • Ansökningsnummer för ett nationellt mönster (med formen M20190700) eller ansökningsnummer som PRS gett till en internationell mönsterregistrering som designerar Finland (med formen DW20190700). Du kan söka på flera ansökningsnummer avskilda med mellanslag.
 • Mönstrets registernummer
 • Registernummer för ett nationellt mönster eller för en internationell mönsterregistrering som designerar Finland (med formen DM/085475).
 • Mottagningsreferens
 • PRS mottagningsreferens som finns i mottagningsbekräftelsen för en elektronisk mönsterrättsansökan och har formen FIDS201900012345678.

Sökningen omfattar alla mönster som ingår i informationstjänsten.

Sökning med specialtecken

Använd latinska bokstäver när du söker på innehavarens, mönsterskaparens eller ombudets namn. De mest frekventa latinska bokstäverna med accenter eller andra diakritiska tecken likställs med vanliga bokstäver i det latinska alfabetet. Vi rekommenderar ändå att du endast använder det finska alfabetet i din sökning. Diakritiska tecken är till exempel de inhemska tecknen å, ä och ö samt vissa utländska tecken, såsom é och ü.

 • Exempel:
 • Bokstaven ä likställs med a. När du söker på ärg, ger sökningen också resultat för arg.
 • Bokstaven e likställs med é. När du söker på rose, ger sökningen också resultat för rosé.

Sökning av samtliga mönster med en viss status

Om du vill söka fram samtliga mönster med en viss status, gör en tom sökning: klicka bara på "Sök" för en enkel eller avancerad sökning utan att ange några sökvillkor. I sökresultaten visas då samtliga mönster som ingår i informationstjänsten. Du kan filtrera resultaten för att endast visa till exempel mönster med pågående invändningstid. Du kan filtrera sökresultaten genom att klicka på "Filtrera och sortera". Om du använder en mobilanordning, hittar du filtret ovanför sökresultaten genom att klicka på ikonen till höger.

Avancerad sökning

Du kan söka mönster med följande uppgifter:

 • Produktbenämning
 • Varuklasser
 • Ansökningsnummer
 • Registernummer
 • Mottagningsreferens
 • Sökande/innehavare
 • Ombud
 • Mönsterskapare
 • FO-nummer
 • Ansökningsdatum
 • Registreringsdatum
 • Kungörelsedatum

I avancerad sökning kan du rikta din sökning på antingen alla mönster eller endast de som är under behandling eller redan finns i registret. Standardinställningen är att sökningen omfattar alla mönster.

När du söker på produktbenämning, kan du trunkera dina sökord med tecknet * (till exempel början*, *mitten*, *slut) och kombinera dem med villkoren AND, OR och NOT. Standardvillkoret är AND, vilket innebär att sökningen avser mönster där alla sökord finns med. Om du vill söka på en exakt ordkombination, använd citationstecken runt orden (till exempel "smart navi").

Sök på varuklass när du vill söka uppgifter om mönster i en viss varuklass (till exempel 1-01).

När du söker på innehavarens, ombudets eller mönsterskaparens namn eller produktbenämning, kan du trunkera dina sökord med tecknet * (till exempel början*, *mitten*, *slut) och kombinera dem med villkoren OR, AND och NOT. Standardvillkoret är OR, vilket innebär att sökningen avser mönster där något av sökorden finns med. Om du vill söka på ett exakt namn, använd citationstecken runt sökorden. Till exempel en sökning på "X-tidningar Ab" visar endast mönster där sökanden eller innehavaren är X-tidningar Ab. En sökning på X-tidningar Ab visar däremot mönster där antingen ’X’, ’tidningar’ eller ’Ab’ ingår i uppgifterna om sökande/innehavare.

Du kan fylla i flera sökvillkor, och sökningen hittar då alla mönster som motsvarar dina sökvillkor. Mer information om de olika sökfälten i tjänsten få du genom att klicka på frågetecknet vid respektive fält.

Om du vill gå tillbaka och ändra dina sökvillkor efter sökningen, klicka på "Ändra sökning" ovanför sökresultaten.

Sökresultat

 • I sökresultaten visas högst 3000 mönster. Du ser också hur många mönster i databasen som motsvarar din sökning.
 • Det finns tre olika visningsalternativ för att bläddra i sökresultaten. Välj genom att klicka på ikonerna för visningsinställningar ovanför sökresultaten.
 • Kortvy: Visar sökresultaten i form av kort. I kortvyn visas varje mönster som motsvarar dina sökkriterier i ett separat kort.
 • Tabellvy: Visar sökresultaten i en tabell. Tabellvyn är ordnad i rader efter mönsteransökan så att en rad specificerar de mönster som ingår i respektive ansökan. Tabellvyn är ordnad i rader efter mönsteransökan så att en rad specificerar de mönster som ingår i respektive ansökan. Den här vyn är inte tillgänglig för mobilanordningar på grund av begränsad storlek på bildskärmen.
 • Bildgalleri: Visar endast de bilder som ingår i mönstren i sökresultatet. Obs. För hemliga mönster visas texten "Ingen bild eller bilden är hemlig".
 • Du kan sortera och filtrera sökresultaten genom att klicka på "Filtrera och sortera". Om du använder en mobilanordning, hittar du filtret ovanför sökresultaten genom att klicka på ikonen till höger.
 • Sorteringen ordnar de sökresultat som visas i en alfabetisk eller kronologisk ordning enligt vad du väljer. Du kan välja stigande eller fallande ordning.
 • Filtren begränsar sökresultaten efter mönstrets status. Till skillnad från sorteringen avser filtreringen hela sökresultatmängden och inte bara de resultat som visas. Därmed kan du vid behov använda filtren för att precisera sökningen, till exempel när antalet sökresultat är större än det högsta antal som kan visas (3000 resultat). Om du vill rensa filtren, klicka på "Rensa". Filtren rensas också alltid när du gör en ny sökning.
 • Statusar listas under två skilda rubriker i filtermenyn: "Status för registrerade mönster eller för mönster som är under behandling" och "Status för mönster som inte längre gäller". Klicka på en rubrik för att samtidigt välja alla statusar under rubriken.
 • Du kan dölja menyn för "Sortera och filtrera" genom att klicka på knappen på nytt, eller på ikonen om du använder en mobilanordning.
 • Filterknappen blir purpur när filtreringen är aktiv.
 • Klicka på bilden av eller ansökningsnumret för ett mönster i sökresultaten för att se närmare uppgifter om mönstret. Det är också möjligt att öppna en ny flik i din webbläsare för närmare uppgifter om de enskilda mönster som du är intresserad av.
 • Så här laddar du ner resultaten till exempel i Excel:
 • Du kan ladda ner en CSV-fil med de sökresultat som visas. Filen innehåller högst 3000 mönsteransökningar. Filens teckenuppsättning är kodad enligt standarden Unicode UTF-8. Semikolon används som avskiljare mellan olika datafält. Om du öppnar filen i ett kalkylprogram och till exempel skandinaviska tecken inte visas på rätt sätt, läs anvisningarna för din programvara om hur en UTF-8-kodad CSV-fil ska öppnas.

Söktips

Varuklassning

 • Mönster delas i klasser enligt den internationella Locarnoklassificeringen (Locarnoöverenskommelsen). Det finns 32 huvudklasser, som har ett antal underklasser efter behov. Exempelvis möbler finns i huvudklass 6, bord i underklass 03 och skåp i underklass 04. Sök alltså på klass 6-03 för att hitta bord och på klass 6-04 för att hitta skåp.

Ansökningar, besvär och invändningar som gäller mönsterrätt

 • I de närmare uppgifterna om ett mönster visas en lista över de ansökningar, besvär och invändningar som gäller mönsteransökan eller -registreringen. Mer detaljerad information om dessa dokument visas inte.
Utskriftsversion
Uppdaterad 17.12.2020