Förnyelser och ändringar i registret

Mönsterrätten gäller i 5 år från registreringsdagen. En registrering kan förnyas i femårsperioder; kom dock ihåg att skyddstiden är maximalt 25 år.

Det ligger i innehavarens intresse att registeruppgifterna är uppdaterade. Patent- och registerstyrelsen (PRS) informerar den i registret antecknade mönsterrättsinnehavaren ca 3 månader före förfallodagen att registreringen förfaller. Anmäl därför alla ändringar i innehavarens namn, bolagsform, adress eller andra motsvarande omständigheter till mönsterregistret. PRS uppmanar kunderna till särskild vaksamhet, eftersom alla brev som avser förnyelse av mönsterrätt inte nödvändigtvis har utsänts av oss. Under de senaste åren har ett antal företag närmat sig varumärkesinnehavare med påminnelsebrev som en del av kunderna i misstag har ansett vara brev från PRS.

Du kan sälja eller på annat sätt överlåta ett registrerat mönster på annan, och för det kan ett användningstillstånd (licens) beviljas. Ändringen av innehavare och uppgift om användningstillstånd, dvs. licens, antecknas i registret på basis av ansökan.

Observera att några större ändringar i själva mönstret inte längre är möjliga efter att ansökan har tagits upp till behandling. Endast obetydliga ändringar kan komma i fråga, men mönstret får inte ändras så, att särdragen som bildar helhetsintrycket förändras.

Förnyelse av registrering

Mönsterregistreringen kan förnyas på två olika sätt:

1. Genom en ansökan om förnyelse

Du ska alltid lämna in en skriftlig ansökan om förnyelse om du i samband med förnyelsen vill anmäla en ändring i mönsterregisteruppgifterna. Även om inga ändringar ska göras kan mönsterrättsinnehavaren alltid lämna in en skriftlig ansökan om förnyelse. När förnyelse har sökts skriftligen får innehavaren ett intyg om förnyelsen. Vi rekommenderar att du använder den officiella blanketten för ansökan om förnyelse.

2. Genom en inbetalning av förnyelseavgift

Du kan förnya en mönsterregistrering genom att helt enkelt bara betala en förnyelseavgift och eventuella tilläggsavgifter. Ange tydligt vilken registrering inbetalningen hänför sig till. I detta fall sänder vi inget intyg om förnyelsen till vare sig innehavaren eller ombudet. Uppgiften om förnyelsen kan läsas på Mönsternätet omedelbart efter att den har införts i vår mönsterrättsdatabas. Om du ändå vill lämna in en skrivelse i samband med en inbetalning, rubricera den entydigt, t.ex. "förnyelse genom inbetalning".

Prislista

Överlåtelse

Överlåtelse av mönsterrätt ska alltid sökas skriftligen, antingen på finska eller på svenska. Överlåtelseansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • ansöknings- eller registernummer på mönsterärendet
  • överlåtelsetagarens namn, hemort och adress
  • ombudets namn, hemort och adress
  • handling (eller en kopia därav) som överlåtelsen och överlåtelsedatumet framgår av

Vi debiterar en avgift för varje anteckning som avser ett registrerat mönster. (När betalning görs utomlands måste sökanden ta hand om alla eventuella bankkostnader.)

Blankett angående registrerat mönster

Avgiftsbelagda registeranteckningar

En särskild ändringsavgift (se avgifter) gäller för varje registeranteckning som avser ett registrerat mönster. Läs nedan vilka åtgärder som är avgiftsbelagda.

DELVIS FÖRNYELSE, FÖRNYELSE OCH INSKRÄNKNING:
Om en del av mönstren ingående i en registrering utelämnas vid förnyelsen av registreringen, behöver du inte betala någon samregistreringsavgift eller eventuella förvaringsavgifter för modellerna för de utelämnade mönstren. Ange vid betalningen de mönster vars registrering du vill respektive inte vill förnya.

ÄNDRING AV SÖKANDENS eller OMBUDETS HEMORT/NAMN:
Om ändringen avser innehavarens namn och hemort, täcker en ansökningsavgift båda ändringar. Likaså täcker en ansökningsavgift båda ändringar om ändringen gäller ombudets namn och hemort. Detta beror på att uppgifterna om namn och hemort anses utgöra en datapost i registret.

ÖVERLÅTELSE och OMBUDSÄNDRING:
Om en mönsterrätt överlåts till en ny innehavare och den nya innehavarens ombud samtidigt antecknas i registret, debiterar vi inte någon ändringsavgift för ombudsändringen. Överlåtelsen innebär alltid en uppdatering av ombudets uppgifter, eftersom anteckningen om ombud och uppgifterna om innehavaren är ihopkopplade i mönsterregistret.

STRYKNINGAR:
Vi stryker olika rättigheter ur registret avgiftsfritt (dvs. strykning av licens, strykning av pantsättning, strykning av ombud och avförande av mönsterrätt ur registret).

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.05.2014