Kontaktinformation: mönsterrätt

Besöksadress

Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

PRS är stängt på officiella vardagshelger. Se en lista över officiella vardagshelger.

Postadress

Patent- och registerstyrelsen
00091 PRH

Telefon

Kundrådgivning 029 509 5855

Läs mer om våra samtalspriser.

E-post

neuvonta.malli@prh.fi

Bankförbindelse

  • Nordea Bank Abp: FI2616603000111131
  • Danske Bank A/S, Finland filial: FI2480001500047908
Utskriftsversion
Uppdaterad 27.08.2021