Gå direkt till innehållet
Meny

Ombudsexamensresultat 2016

Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd fastställde ombudsexamensresultaten vid sitt möte den 30 maj 2016. Resultaten är följande:

- Den gemensamma delen: underkända 4, godkända 20
- Patenträtt: underkända 9, godkända 5
- Varumärkesrätt: underkända 3, godkända 6

Nio personer avlade både den gemensamma delen och delområdet inom industriellt rättsskydd med godkänt resultat.

Nämnden skickade den 20 juni 2016 ett brev om examensresultatet till de personer som deltog i examensprovet. Uppgifterna om provprestationerna lämnas endast ut till den berörda personen.

Den som är missnöjd med beslutet får skriftligt begära omprövning hos nämnden såsom avses i anvisningen om hur man begär omprövning. Vi har bifogat anvisningen till våra beslut om underkännande.

Läs mer om examen. Öppnas i en ny flik

Frågorna i examensprovet 2016 samt bedömningsgrunderna på våra webbsidor på finska (längst ner på sidan).

Utskriftsversion Uppdaterad 10.05.2017