Gå direkt till innehållet
Valikko

Ombudsexamensresultat 2017

Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd fastställde ombudsexamensresultaten vid sitt möte den 4 maj 2017. Resultaten är följande:

- Den gemensamma delen: godkända 16, underkända 6
- Patenträtt: godkända 4, underkända 12
- Varumärkesrätt: godkända 7, underkända 3
- Mönsterrätt: godkända 0, underkända 2

Elva personer avlade både den gemensamma delen och delområdet inom industriellt rättsskydd med godkänt resultat.

Nämnden skickade den 8 maj 2017 ett brev om examensresultatet till de personer som deltog i examensprovet. Uppgifterna om provprestationerna lämnas endast ut till den berörda personen.

Den som är missnöjd med beslutet får skriftligt begära omprövning hos nämnden såsom avses i anvisningen om hur man begär omprövning. Vi har bifogat anvisningen till våra beslut om underkännande.

Nästa ombudsexamen anordnas år 2018. Vi kommer senare att ge mer information på våra webbsidor om anmälan till examen och om det material som hjälper deltagarna att förbereda sig inför examen.


Läs mer om examen.


Frågorna i examensprovet 2017 samt bedömningsgrunderna på våra webbsidor på finska (längst ner på sidan).

Utskriftsversion Uppdaterad 10.05.2017