Gå direkt till innehållet
Valikko

Ombudsexamensresultat 2019

Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd fastställde ombudsexamensresultaten vid sitt möte den 9 maj 2019. Resultaten är följande:

- Den gemensamma delen: godkända 20, underkända 2
- Patenträtt: godkända 9, underkända 14
- Varumärkesrätt: godkända 1, underkända 5
- Mönsterrätt: godkända 1, underkända 3

Sju personer avlade både den gemensamma delen och delområdet inom industriellt rättsskydd med godkänt resultat.

Nämnden skickade den 14 maj 2019 ett brev om examensresultatet till de personer som deltog i examensprovet. Uppgifterna om provprestationerna lämnas endast ut till den berörda personen.

Den som är missnöjd med beslutet får skriftligt begära omprövning hos nämnden såsom avses i anvisningen om hur man begär omprövning. Vi har bifogat anvisningen till våra beslut om underkännande.

Nästa ombudsexamen anordnas år 2020. Vi kommer senare att ge mer information på våra webbsidor om anmälan till examen och om det material som hjälper deltagarna att förbereda sig inför examen.


Läs mer om examen.


Frågorna i examensprovet 2019 samt bedömningsgrunderna på våra webbsidor på finska (längst ner på sidan).

Utskriftsversion Uppdaterad 15.05.2019