Allmänt om patentering

Om du vill försäkra dig om ensamrätt att kommersiellt utnyttja din uppfinning, skydda den med de medel som fastställs i lagstiftningen, till exempel med patent. Med hjälp av patent kan du hindra dina konkurrenter från att kopiera din uppfinning.

Via PRS ut i världen

Även om du siktar på internationella marknader kan det vara bra att inleda en patentprocess med en ansökan till PRS. Vi utfärdar ett högklassigt granskningsresultat som ger dig en bra grund för patentering utomlands.

Utnyttja våra tjänster

Det lönar sig att utnyttja patentinformation under hela produktutvecklingen. PRS tillhandahåller granskningstjänster som du kan anlita i de olika skedena från de första utredningarna i början av en produktutvecklingsprocess ända till konkurrentbevakning efter att din produkt har lanserats på marknaden. Läs mer om våra granskningstjänster.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.02.2015