Gå direkt till innehållet
Valikko

Varför anlita PRS?

x

Vårt arbete går ut på att ständigt övervaka och förbättra kvaliteten på våra patenterbarhetsgranskningar. Hos oss arbetar över 100 högutbildade prövningsingenjörer, och vi erbjuder ett brett utbud av tjänster. Det lönar sig att utnyttja vår expertis.

Vi ger dig ett tillförlitligt omdöme om din uppfinnings patenterbarhet, vilket hjälper dig att planera kostnadseffektivt, när och i vilken omfattning det är värt att fortsätta patenteringen. Även om din avsikt är att söka patent utomlands, kan det vara bra att inleda patentprocessen med en nationell finländsk ansökan till PRS.

Vår väg till patent är konkurrenskraftig även för företag som arbetar på internationella marknader och söker skydd för immateriella rättigheter genom utländska eller internationella system.

Vår kvalitetspolicy möjliggör högklassiga granskningar

x
Vi stödjer våra kunders verksamhet genom att tillhandahålla pålitliga och högklassiga tjänster kostnadseffektivt. Vi behandlar kunderna rättvist, opartiskt och öppet. Vi värderar varje kunds behov likvärdigt.

Brett utbud av tjänster

 • Granskningstjänster
  Vi tillhandahåller många slags granskningstjänster som stöd för dina beslut – för att utveckla vidare en idé, klarlägga teknikens ståndpunkt och bedöma nyheten av en nästan färdig uppfinning. Genom en så kallad förhandsgranskning av nyhet kan vi till exempel reda ut om din uppfinning är ny innan du lämnar in en patentansökan. Läs mer om våra granskningstjänster
 • Rådgivning
  Våra rådgivningsingenjörer och kundrådgivare hjälper dig i frågor om patentering. .
 • Påskyndad handläggning (PPH)
  Du har också tillgång till påskyndad handläggning av ansökan enligt det internationella systemet Patent Prosecution Highway (PPH). Läs mer om PPH.
 • Internationella PCT-ansökningar
  Det finns ungefär tjugo myndigheter i världen vilka granskar internationella PCT-ansökningar, däribland PRS. Utöver en inhemsk ansökan kan du också ge in en PCT-ansökan för att granskas vid PRS. Läs mer.
 • Hangläggning på finska, svenska och engelska
  Utöver patentansökningar på finska och svenska handlägger vi även ansökningar på engelska. Om du så önskar kan du avfatta din inhemska ansökan direkt på engelska. Så här sparar du i översättningskostnaderna om du beslutar att ansöka om patent utomlands.
 • Elektronisk patentansökan
  PRS var den första nationella patentmyndigheten i Europa att införa elektronisk patentansökan, som lämnas in genom att använda programvaran eOLF. Läs mer om elektronisk ansökan.
 • Omfattande, avgiftsfria databaser
  Våra databaser innehåller mycket information om både beviljade patent och ansökningar, varför de utgör ytterst viktiga källor till teknisk kunskap. I vår Patentinformationstjänst kan du följa handläggningen av en ansökan och korrespondensen i ärendet. Läs mer om databaserna
 • Utbildning
  Vi ordnar också föreläsningar och kurser. Beställ hos oss en föreläsning eller kurs skräddarsydd för ditt företag. .

Väg till internationell patentering

En finländsk patentansökan är ett kostnadseffektivt sätt att inleda internationell patentering.

 • Du kan avfatta din ansökan direkt på engelska.
 • Efter att den inhemska ansökan har granskats är det lättare för dig att bestämma om det lönar sig att fortsätta utomlands, i vilken omfattning och om det är skäl att ändra ansökan i vissa punkter.
 • PRS tar också emot internationella PCT-ansökningar.
 • Om du väljer PCT-processen, kan du skjuta upp ditt beslut om de länder där du ämnar söka patent med upp till 2,5 år.
 • Om du vill få ett patentskydd snabbt har du möjlighet till påskyndad handläggning vid de myndigheter som PRS har tecknat PPH-avtal med.
Utskriftsversion Uppdaterad 08.02.2023