Ansökningsavgifter för kretsmönster för integrerade kretsar

Avgifterna är myndighetsavgifter och inte momspliktiga.

Tjänst Pris (€)
Registreringsavgift 450,00
Avgift för krav om ogiltigförklarande 215,00
Återupptagningsavgift 70,00
Avgift för anteckning i patentregistret, för varje anteckning 100,00
Anteckning av ändring av namn, hemort och ombud i registret avgiftsfri
Diarieintyg 15,00
Bestyrkande av riktighet 15,00 + 1,00 /sida
Registerutdrag 15,00
Utskriftsversion
Uppdaterad 21.04.2020