Gå direkt till innehållet
Valikko

Ansöka om patent hos PRS

Det är bäst att skriva en patentansökan först efter att du har undersökt om det finns uppfinningar och lösningar som är kända sedan tidigare inom det aktuella teknikområdet. Du kan också beställa en granskning av oss där vi kartlägger redan känd teknik. Läs mer om våra granskningstjänster.

Du kan få kunskap från beviljade patent inom ditt teknikområde. Ta en närmare titt på patentpublikationer till exempel i databasen Espacenet.

Gå till Espacenet.Öppnas i en ny flik

Gå till vår prislista och våra betalningsanvisningar.

Se vad din patentansökan ska innehålla: Innehållet i en patentansökan.

Patentlagen, patentförordningen och patentbestämmelserna bestämmer hur en patentansökan ska vara utformad. En enhetlig form ger alla samma möjlighet att tolka, försvara eller utmana patent. Läs mer i patentlagstiftningen.

Läs mer om ansökningsprocessen i Patentguiden (pdf, 1.5 MB)


Utskriftsversion Uppdaterad 23.09.2020