Gå direkt till innehållet
Valikko

Handläggning av ansökan vid PRS

Handläggningen börjar när en patentansökan kommer in till oss på PRS. Först utför vi en formell granskning för att kontrollera att ansökan innehåller alla de bilagor som behövs och att ansökningsavgiften är betald.

Efter detta utför vi en teknisk granskning, vilket innebär att en av våra prövningsingenjörer med kunskaper inom det aktuella teknikområdet utför en nyhetsgranskning och bedömer uppfinningens patenterbarhet.

Läs mer om formell granskning.

Läs mer om teknisk granskning.

Utskriftsversion Uppdaterad 07.06.2019