Gå direkt till innehållet
Valikko

Handläggningstider

Vi har satt upp ett mål för när vi ska ge det första tekniska föreläggandet, och vi har som syfte att nå detta mål vad gäller alla patentansökningar som lämnats in till oss. Vårt mål är att ge det första tekniska föreläggandet inom åtta månader från att patentansökan lämnades in. I föreläggandet får du en bedömning om huruvida din uppfinning kan patenteras.

Besvara föreläggandena noggrant

Du kan få flera förelägganden som du förväntas besvara innan du får ett nästa föreläggande eller ett slutligt beslut.

Väl formulerade ansökningar handläggs snabbare

Vårt mål är att handläggningen ska ta under tre år. Patenteringsprocessen blir kortare om din ansökan är väl formulerad och om du besvarar föreläggandena noggrant. Våra prövningsingenjörer handlägger ansökningarna så snabbt som möjligt. Du har 2–4 månader på dig att besvara de förelägganden som du får under handläggningen.

Utskriftsversion Uppdaterad 07.06.2019