Gå direkt till innehållet
Valikko

Upprätthåll ditt patentskydd och din patentansökan

För att handläggningen av din patentansökan inte ska avbrytas, eller för att upprätthålla ditt patent, måste du en bestämd dag betala en årlig avgift, dvs. en årsavgift. Du kan också betala årsavgiften inom sex månader från denna dag, men med 20 procents förhöjning. Om du inte heller då betalar årsavgiften

• förfaller ditt patent och kan inte längre gälla eller

• vi avbryter handläggningen av din patentansökan, och den kan inte längre återupptas.

Ett patent kan upprätthållas i 20 år räknat från ingivningsdagen för patentansökan. Om patentet avser läkemedel eller växtskyddsmedel, kan patenttiden under vissa förutsättningar förlängas. En sådan förlängning kallas tilläggsskydd (Supplementary Protection Certificate, SPC). Du söker tilläggsskydd med en särskild ansökan. Läs mer om tilläggsskydd.

Kom ihåg att betala årsavgifterna och besvara föreläggandena

Om du inte har anlitat ett ombud, får du en påminnelse från oss om att årsavgiften ska betalas. Men observera att du själv ansvarar för att årsavgiften betalas vid rätt tid. Du kan också följa dina betalningar i vår Betalningstjänst. Läs mer om Betalningstjänst.

Du måste också komma ihåg att upprätthålla kontakten med oss under handläggningen av din ansökan: om du inte besvarar ett föreläggande i tid eller åtgärdar de brister som anges i föreläggandet, kommer din ansökan att avskrivas och handläggningen att avbrytas.

Kom ihåg prioritetsåret om du söker vidare i andra länder

Ett patent som har beviljats i Finland skyddar uppfinningen endast i Finland. Vanligtvis söker man patentskydd i andra länder om man har egen verksamhet, kunder eller konkurrenter där. I sådana fall kan du söka vidare utomlands, men kom ihåg att göra det i tid.

Från patentansökans ingivningsdag börjar ett så kallat prioritetsår. Under prioritetsåret, dvs. inom 12 månader räknat från den dag du lämnat in din patentansökan, kan du utgående från din finländska ansökan patentera vidare i andra länder.

Läs mer om patentering i andra länder.

Läs mer om prioritet.

Utskriftsversion Uppdaterad 08.02.2023