Gå direkt till innehållet
Meny

Olika typer av PPH-avtal

Det finns olika typer av PPH (Patent Prosecution Highway)-avtal. Grunden för en PPH-begäran utgörs av ett positivt beslut för en nationell ansökan eller en PCT-ansökan, och avtalet med respektive myndighet avgör vilkendera ansökan du ska ha. Eftersom avtalen traditionellt är bilaterala, varierar avtalstyperna de olika länderna emellan.

Enligt ett vanligt PPH-avtal kan sökanden begära påskyndad handläggning vid ett andra patentverk (Office of Second Filing, OSF) på basis av ett första patentverks (Office of First Filing, OFF) nationella granskningsresultat för likalydande patentkrav. Om myndigheterna har ingått endast ett PPH-avtal ska det första patentverket (OFF) vara den myndighet som först tog emot ansökan i fråga.

Enligt ett PCT-PPH-avtal kan sökanden begära påskyndad handläggning vid ett andra patentverk när en myndighet som utför internationella nyhetsgranskningar (ISA) eller förberedande patenterbarhetsprövningar (IPEA) har utfärdat ett positivt skriftligt utlåtande (written opinion) respektive en positiv preliminär patenterbarhetsbedömningsrapport (international preliminary report on patentability) för ansökan i fråga.

När parterna har ingått ett PPH (MOTTAINAI)-avtal kan sökanden begära snabbare handläggning vid ett andra patentverk (Office of Later Examination, OLE) utifrån ett tidigare patentverks (Office of Earlier Examination, OEE) granskningsresultat. Det patentverk (OEE) som utförde den tidigare granskningen behöver inte vara den första myndighet (OFF) som ansökan lämnades in till.

Global PPH (GPPH) är ett samarbetsprojekt mellan 27 patentmyndigheter med syfte att förenkla användningen av PPH-systemet. Parterna i Global PPH har kommit överens om enhetliga krav som ska tillämpas på PPH-begäran och utarbetat anvisningar för handläggningen. Global PPH bygger på PPH (MOTTAINAI), där sökanden kan ge in en PPH-begäran till en annan myndighet på basis av patentkrav som vilken som helst av de avtalsslutande myndigheterna har godtagit, oavsett till vilken myndighet sökanden ursprungligen lämnade in sin ansökan. GPPH gäller för både nationella patentansökningar och PCT-ansökningar.

Största delen av PRS avtal är GPPH-avtal. Samtliga våra PPH-avtal och närmare anvisningar hittar du här.

Utskriftsversion Uppdaterad 29.07.2020