Gå direkt till innehållet
Meny

Patentstatistik

I tabellen nedan ser du vår statistik och när den publiceras.

Vi publicerar också meddelanden om vår statistik.
Du hittar våra statistikmeddelanden på sidan Kundmeddelanden och nyheter.

Statistik Beskrivning Publiceras
Patentansökningar
Nationella patentansökningar till Patent- och registerstyrelsen (PRS) månadsvis Varje månad
Patentansökningar efter landskap
Nationella patentansökningar till PRS efter landskap
I januari
Patent beviljade i Finland Nationella patent beviljade av PRS samt europeiska patent validerade i Finland I januari
Inhemska företag med största antalet ansökningar 10 inhemska företag som lämnat in flest patentansökningar till PRS
I januari
Årsstatistik Statistik över patentansökningar och patent I januari
Europeiska patent i Finland Europeiska patent validerade i Finland och enhetliga patent registrerade hos EPO
Varje månad
Ansökningar teknikområdesvis Patentansökningar till PRS teknikområdesvis och årsvis
På våren
Företag och privatpersoner som sökande Antal företag och privatpersoner i patentansökningar som lämnats in i Finland och i beviljade patent
I januari

Annan patentinformation från PRS

Gå till PRS avgiftsfria patentdatabaser.
Gå till PRS avgiftsbelagda granskningstjänster.

Annan patentstatistik

Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO) producerar nationell och internationell statistik över industriellt rättsskydd och statistik över PCT-ansökningar. Gå till WIPOs webbplats där du hittar statistiken på engelska.Öppnas i en ny flik

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) producerar statistik över EPO-, USPTO- och PCT-ansökningar. Gå till OECD:s webbplats där du hittar statistiken på engelska.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 21.09.2023