Gå direkt till innehållet
Meny

Patentklassifikationen underlättar databassökningar

Patentklassifikationen är ett sätt att ange till vilket tekniskt område en uppfinning hör. De två patentklassystem som mest används idag är den internationella patentklassifikationen (IPC) och Cooperative Patent Classification (CPC).

Patentklassifikationen underlättar sökning i våra databaser. Klassifikationen hjälper dig att begränsa din sökning till önskat tekniskt område och på så sätt hålla antalet sökresultat rimligt.

Internationella patentklassifikationen (IPC)

Du kan använda det internationella patentklassystemet (IPC) i alla de databaser som Patent- och registerstyrelsen (PRS) erbjuder. IPC-klasserna är antecknade på första sidan av varje patentpublikation med förkortningen "Int.Cl. (2015.01)". Numret inom parentes varierar och anger klassens IPC-version.

IPC-klassifikationen uppdateras årligen. Gamla klassifikationsscheman finns lagrade på IPC:s webbplats. Gå till IPC:s webbplats.Öppnas i en ny flik (Under fliken Catchwords Öppnas i en ny flik finns ett sökordsregister som du kan använda för att söka lämpliga klasser.)

Läs mer på WIPO:s webbplats.Öppnas i en ny flik (WIPO - Världsorganisationen för intellektuell äganderätt)

Grundläggande fakta om IPC och klassifikationsreglerna kan du läsa på engelska i handboken Guide to the IPC. Guide to the IPC.Öppnas i en ny flik

Cooperative Patent Classification (CPC)

Det har blivit allt populärare i synnerhet bland stora ämbetsverk att använda klassifikationen Cooperative Patent Classification (CPC) som bygger på IPC-klassifikationen. För dig som söker information är CPC ofta ett mer användbart system än den internationella patentklassifikationen IPC, eftersom CPC delar in tekniska områden i 250 000 grupper, medan IPC delar in samtliga tekniska områden i drygt 70 000 grupper.

CPC är ett system som Europeiska patentverket (EPO) och patentverket i USA (USPTO) upprätthåller tillsammans, och flera nationella ämbetsverk, inklusive PRS, klassificerar sina patentdokument i CPC. EPO klassificerar dessutom publikationer som ingår i PCT-minimidokumentationen i CPC (DE, FR, UK, CH, RU, JP, AU, CA, PCT). Observera när du använder CPC för att söka information att systemet inte innehåller alla patentpublikationer. Till skillnad från IPC-klassifikationen, antecknas inte CPC-klassen på patentpublikationen och därför kan du använda CPC-klassen endast i elektroniska informationssökningar.

Läs mer om Cooperative Patent Classification (CPC)Öppnas i en ny flik (på engelska).

Utskriftsversion Uppdaterad 05.11.2021