Gå direkt till innehållet
Valikko

Bibliotekets användningsregler

Lånerätt

Du får lånerätt genom att anmäla namn, adress, telefonnummer, e-postadress och födelsedatum och genom att visa identitetshandling med foto och personbeteckning. När du får lånerätt förbinder du dig att följa bibliotekets användningsregler.

Ändringar i personuppgifter

Du ska meddela ändring av namn och kontaktuppgifter utan dröjsmål till biblioteket.

Låna och lämna tillbaka material

Du kan låna material bara av vår bibliotekspersonal. Du måste styrka din identitet när du lånar material på biblioteket. Lånetiden varierar mellan 14 och 28 dagar beroende på materialet. Om det finns många reservationer på boken, är lånetiden kortare.

Vi lånar inte ut tidningar, handböcker, uppslagsverk eller ordböcker.

Lämna tillbaka materialet eller förnya dina lån senast på förfallodagen. Böcker kan du också lämna tillbaka per post.

Reservera och förnya

Du kan reservera utlånat material eller förnya ditt lån via e-post eller i vår kundtjänst. Du kan förnya lånet sex gånger. Sedan måste du lämna tillbaka materialet.

Låneförbud

Om du inte lämnar tillbaka lånen, förlorar du din lånerätt. Du får tillbaka den genom att lämna in det material som du har lånat. Lånerätten kan återkallas om du inte följer användningsreglerna. Biblioteket kan också begränsa antalet material som lånas ut.

Avgifter och indrivning

Kunden ska ersätta förlorat eller skadat material och anskaffningskostnaderna. Betalningar kan vid behov indrivas genom rättsliga åtgärder. Då ska du även betala de tilläggskostnader som uppstår i samband med indrivningen. Innan indrivning skickar vi dig en skriftlig uppmaning att lämna tillbaka materialet.

Dataskydd

Vi för in personens namn, adress, telefonnummer, e-postadress och födelsedatum i vårt kundregister. Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig finns antecknade i registret. Låneregistret används endast för att bevaka lånen, och inga personuppgifter i registret lämnas ut till utomstående. Läs mer om behandlingen av personuppgifter vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) på våra dataskyddssidor.

Utskriftsversion Uppdaterad 19.10.2023