Gå direkt till innehållet
Valikko

Årsredovisningar

PRS årsredovisning 2021

Gå till PRS årsredovisning 2021
Klicka på bilden för att läsa årsberättelsen 2017.

Näringslivet och medborgarsamhället präglades av coronapandemin som pågick hela 2021 och de begränsningar som detta medförde för stävjandet av den.

På det hela taget klarade sig Finland väl i den exceptionella situationen, vilket också syntes i PRS verksamhet. Vårt ekonomiska resultat var bra.

De finländska företagen är fortsatt aktiva med att skydda sina industriella rättigheter, vilket återspeglades i antalet patent- och varumärkesansökningar. Antalet anmälningar till handelsregistret ökade fortsättningsvis.

Vårt arbete med digitalisering fortsatte. Vi främjade projekt för utveckling av systemen och byggde upp nya e-tjänster för våra kunder.

Vi inledde genomförandet av projektet Företagets digitala ekonomi som baserar sig på regeringsprogrammet i samarbete med arbets- och näringsministeriet, Skatteförvaltningen och Statskontoret.

Trots de utmaningar som coronapandemin medförde hölls kundnöjdheten på en mycket god nivå.

Största delen av personalen fortsatte i praktiken helt med distansarbete. Trots situationen ökade personalens arbetsnöjdhet igen och nådde upp till det bästa resultatet någonsin.

Gå till PRS årsredovisning 2021.Öppnas i en ny flik

PRS årsredovisningar i arkiv

Utskriftsversion Uppdaterad 24.05.2022