Årsredovisningar

PRS årsredovisning 2020

Coronapandemin, som påverkade hela samhället 2020, orsakade förändringar även inom PRS.

På det hela taget klarade vi detta mycket exceptionella år bra. Vändningen i ekonomin visade sig vara lindrigare än väntat.

Antalet ansökningar och anmälningar ökade klart jämfört med 2019. Trots den ökade arbetsmängden uppnådde vi alla våra mål för handläggningstiderna.

År 2020 överskred vi klart våra mål för andelen e-tjänster. Undantagsförhållandena hade en väsentlig inverkan på denna utveckling.

Året var exceptionellt även för vår kundservice. Trots de förändringar som pandemin medförde fick vår personal än en gång beröm för sin sakkunskap och serviceanda.

Arbetstillfredsställelsen hos vår personal låg på samma nivå som tidigare. Det är värt att notera att även arbets- och verksamhetsmiljön ansågs vara på en god nivå trots distansarbetet.

Arkiv

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2021