Gå direkt till innehållet
Valikko

Statistik

x

Vi publicerar statistik om våra registreringar och vårt verksamhetsområde. Du kan gå till statistiken via nedanstående tabell.

Vi publicerar också meddelanden om vår statistik. Se våra statistikmeddelanden på sidan Kundmeddelanden och nyheter.

Mönsterrättsstatistik
Till exempel inkomna ansökningar om registrering, sökta mönster eller företag som innehar flest mönsterrättigheter
Gå till mönsterrättsstatistik.
Nyttighetsmodellstatistik
Nyttighetsmodellansökningar till Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Gå till nyttighetsmodellstatistik.
Patentstatistik
Patentansökningar till PRS månadsvis och patentansökningar till PRS efter landskap
Patent beviljade av PRS
Inhemska företag med största antalet patentansökningar
Årsstatistik
Europeiska patent validerade i Finland
Ansökningar teknikområdesvis
Företag och privatpersoner som sökande
Gå till patentstatistik.
Statistik från handelsregistret
Till exempel antal företag i handelsregistret eller registrerade nya företag efter företagsform
Gå till statistik från handelsregistret.
Statistik över föreningar och religionssamfund
Till exempel antal föreningar och religionssamfund eller registrerade nya föreningar och religionssamfund
Gå till föreningsregistrets statistik.
Varumärkesstatistik
Till exempel nationella varumärkesansökningar, internationella registreringar där Finland är designerat, klasstatistik eller största varumärkesägare i Finland
Gå till varumärkesstatistik.
Utskriftsversion Uppdaterad 21.07.2021