Gå direkt till innehållet
Meny

PRS fotavtryck, dvs. verksamhetens negativa konsekvenser för verksamhetsmiljön

Vår lokal på Sörnäs strandväg 13 har hyrts av Senatfastigheter. Senatfastigheter följer kontinuerligt upp el- och värmeförbrukningen samt annan energiförbrukning i lokalerna. Förutom PRS har även Statskontoret lokaler i byggnaden.

PRS lokaler på Sörnäs strandväg 13, 2021:

  • elförbrukning 347,31 MWh
  • värmeförbrukning 784,12 MWh
  • kylning 124,38 MWh

Utsläppen från energiförbrukningen i lokalerna på Sörnäs strandväg uppgick år 2010 till 0 kg, eftersom Senatfastigheter köper kolneutral fjärrvärme och el som producerats med förnybar energi. Fjärrkylan från Helen hade nollutsläpp 2021.

PRS arkiv på Anttigatan 1 är ett s.k. andrahandsuthyrningsobjekt där Senatfastigheter inte har någon uppföljning av energiförbrukningen. I Senatfastigheters lokalförvaltningssystem kan man dock också uppskatta energiförbrukningen för objekt som inte omfattas av förbrukningsuppföljningen.

Arkivet på Anttigatan 1, 2021:

  • kalkylmässig elförbrukning 36,35 MWh
  • värmeförbrukning 80,68 MWh

Beräknat enligt utsläppskoefficienten för Finland i medeltal 89 g/kWh orsakade elförbrukningen 3 235,12 kg CO2-utsläpp. Beräknat på motsvarande sätt enligt utsläppskoefficienten för Helens fjärrvärme 182g/kWh för 2021 var utsläppen från Anttigatan 14 638,76 kg, sammanlagt alltså cirka 18 ton.

Statskontoret håller tillsammans med koncernaktörerna på att ta fram en beräkning av statsförvaltningens koldioxidavtryck och därför behandlas PRS koldioxidavtryck inte närmare i denna rapport.

Utskriftsversion Uppdaterad 03.11.2022