Gå direkt till innehållet
Meny

Vi förbättrade vår digitala mognad

Vi förbättrar våra förutsättningar att producera bättre digitala tjänster bl.a. genom att höja nivån på den så kallade digitala mognaden och förverkliga de gemensamma målen för digitaliseringen inom statsförvaltningen och arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

År 2018 utvärderade vi vår digitala mognad för första gången i enlighet med arbets- och näringsministeriets utvärderingsram. Då var vår utgångsnivå 2,87 på skalan 0–5. År 2019 gjordes ingen utvärdering.

I mätningen av mognadsnivån 2021 hade vi nått nivån 3,23. Den digitala mognadsnivån inom vårt förvaltningsområde var 3,36, så det finns ännu mycket att göra.

PRS digitala mognadsnivå 2018–2021

2018 2020 2021
2,87 3,15 3,23
Utskriftsversion Uppdaterad 03.11.2022