Gå direkt till innehållet
Meny

Case: En bra kommunikation på arbetsplatsen är på allas ansvar

Mer varierande arbetssätt än tidigare förutsätter också att arbetsgemenskapens verksamhetssätt och interna kommunikation behandlas på ett nytt sätt. Därför inledde vi hösten 2021 ett tvåårigt projekt för att utveckla arbetskulturen och kommunikationen på arbetsplatsen.

Projektets mål är bland annat att öka gemenskapen, göra kommunikationen mellan resultatområdena smidigare samt säkerställa att kommunikationsverktygen och kommunikationskanalerna fungerar.

År 2021 gjorde vi en enkät som kartlade nuläget och utifrån resultaten valde vi fyra utvecklingsteman:

  • kommunikationskanaler
  • kommunikation mellan resultatområdena
  • arbetskultur och växelverkan
  • utveckling av intranätet.

Under hösten behandlades temat kommunikationskanaler och i februari 2022 inleddes en arbetskultur- och interaktionsträning för ledningen, cheferna och experterna som pågick hela vårperioden. Responsen på workshopparna har varit mycket bra: medeltalet för enkäterna har varit 4 på skalan 1–5.

Vi följer regelbundet upp hur nöjda vi är med kommunikationen på arbetsplatsen och utvecklingen av arbetskulturen med hjälp av fristående enkäter utöver VM Baro.

Utskriftsversion Uppdaterad 04.11.2022