Årsberättelser

PRS årsberättelse 2018

2018 var ett aktivt och arbetsfyllt år för Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Det gynnsamma ekonomiska läget i Finland hade en positiv inverkan även på efterfrågan på våra tjänster. Vi uppnådde alla mål som hade ställts för handläggningstiderna för anmälningar och ansökningar.

Året präglades av arbete i olika digitala projekt. Dessutom tog vi i bruk vår första tillämpning som drar nytta av artificiell intelligens.

I början av året offentliggjorde vi vår nya strategi för 2018–2022 under rubriken "Utmärkt kundupplevelse – bästa myndighetsservice i samverkan". Arbetet för att uppnå de strategiska målen är i full fart, men mycket återstår att göra under kommande år.

Årsberättelse 2017 (pdf, 4,36 Mb)

Årsberättelse 2016 (pdf, 3,07 Mb)

Utskriftsversion
Uppdaterad 27.06.2019