Gå direkt till innehållet
Meny

Beskrivning av handlingars offentlighet för nyttighetsmodellregistret

I nyttighetsmodellregistret antecknas de av Patent- och registerstyrelsen (PRS) registrerade nyttighetsmodellerna. PRS för diarium över inkomna nyttighetsmodellansökningar.

Vilka uppgifter antecknas i nyttighetsmodellregistret?

Nyttighetsmodellagen och nyttighetsmodellförordningen uppräknar de uppgifter som antecknas i nyttighetsmodellregistret och i diariet över ansökningar.

I nyttighetsmodellregistret och i ansökningsdiariet antecknas till exempel följande uppgifter:

 • ansökans nummer samt nyttighetsmodellens registernummer och klasser
 • ansökans ankomstdag och ingivningsdag
 • innehavarens namn, hemort och adress
 • eventuellt ombuds namn, hemort och adress
 • uppfinnarens namn och adress
 • uppfinningens benämning
 • uppgift om huruvida nyttighetsmodellen baserar sig på en internationell ansökan eller en ansökan som har omvandlats från en finsk patentansökan eller en europeisk patentansökan
 • ingivningsdag, land och nummer på en eventuell prioritetsansökan
 • inkomna skrivelser och betalda avgifter samt fattade beslut
 • den dag då ansökningshandlingarna blivit offentliga
 • den dag då nyttighetsmodellen registrerats.

Hur får jag uppgifter ur nyttighetsmodellregistret?

Handlingar i anslutning till nyttighetsmodellansökningar är i regel sekretessbelagda tills registreringen har ägt rum, dock högst 15 månader beräknat från ansöknings- eller prioritetsdagen.

De tillgängliga uppgifterna om sekretessbelagda ansökningar omfattar endast ansökningarnas grunduppgifter, såsom ansökningsnumret samt sökandens och ombudets uppgifter.

Uppgifter om registrerade nyttighetsmodeller och om ansökningar finns i vår Patentinformationstjänst. Du kan söka uppgifter på basis av till exempel ansökningsnummer, sökande, uppfinnare eller patentklassifikation. Gå till Patentinformationstjänst.Öppnas i en ny flik

I Nyttighetsmodelltidning kungör PRS till exempel de ansökningar som har blivit offentliga och registrerade nyttighetsmodeller. Tidningen kommer ut elektroniskt. Gå till Nyttighetsmodelltidning.Öppnas i en ny flik

Du kan beställa avgiftsbelagda utdrag ur nyttighetsmodellregistret och ur ansökningsdiariet eller kopior av enskilda dokument.

Utskriftsversion Uppdaterad 07.02.2023