Patent- och Registerstyrelsens nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Vi publicerar nyhetsbrev och temabrev med information om vår verksamhet och med artiklar och intervjuer om det senaste inom vårt verksamhetsområde och våra tjänster. Vårt elektroniska nyhetsbrev kommer ut 4–6 gånger om året på finska, och artiklar i nyhetsbreven publiceras på svenska på den här sidan.

2019


Nyhetsbrev 4/2019 - 18.12.2019

Aktuellt från handelsregistret 2/2019 - 28.11.2019

Aktuellt om revisionstillsyn 3/3019 - 31.10.2019

Nyhetsbrev 3/2019 - 29.10.2019

Aktuellt om IPR-ärenden 1/2019

Aktuellt om revisionstillsyn 26.6.2019

Aktuellt från handelsregistret 14.6.2019

Nyhetsbrev 2/2019 - 22.5.2019

Aktuellt om revisionstillsyn 10.4.2019

Läs i webbläsare

  • Kvalitetsgranskning 2018 - feedback
  • Revisorsexamina 2019
  • Kvalitetssektionen för revision inom offentlig förvaltning har inlett sin verksamhet
  • Examenssektionens medlemmar utsedda för en treårsperiod
  • Revisionstillsyns berättelse om verksamheten och årsrapport om undersökningsärenden har publicerats
  • Anmäl ändringar till revisorsregistret

Nyhetsbrev 2.4.2019

Läs i webbläsare

  • Artificiell intelligens utmanar öppna data och det internationella avtalssystemet
  • Föreningsregistret 100 år
  • Användning av e-tjänster samt precisering av klassificering enligt den nya varumärkeslagen
  • Företag måste anmäla sina förmånstagare till handelsregistret från 1 juli 2019
  • Bilda bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag och lämna in bolagsordningsändringar på nätet
  • Bra produkter utan skydd riskerar att kopieras
  • Innovationer förbättrar människors liv
  • Februaris fräscha varumärke: Muksubussi
  • Januaris fräscha varumärke: Pimeä Kahvila Pimé café
  • Evenemang

2018

Nyhetsbrev 20 december 2018

Revisionstillsynens temabrev 20 december 2018

Artiklarna på svenska

Akuellt om IPR-ärenden 14 december 2018

Temabrev: aktuellt från handelsregistret 27.11.2018

Artiklarna på svenska

Revisionstillsynens temabrev 25 oktober 2018

Artiklarna på svenska

Temabrev: aktuellt från handelsregistret 26.9.2018

Artiklarna på svenska

Nyhetsbrev 12 september 2018

Revisionstillsynens temabrev 26 juni 2018

Artiklarna på svenska

Temabrev: Aktuellt om IPR-ärenden 19 april 2018

Artiklar på svenska

Revisionstillsynens temabrev 20 mars 2018

Nyheter om revisionstillsyn (pdf, 0,25 Mb)

Nyhetsbrev 12 mars 2018

2017

Nyhetsbrev 26 september 2017

Revisionstillsynens temabrev 16 juni 2017

Nyhetsbrev 23 maj 2017

Revisionstillsynens temabrev 10 mars 2017

Nyheter om revisionstillsyn (öppna länk i nytt fönster)

2016 - 2014

Revisionstillsynens temabrev 19 december 2016

Revisionstillsynens temabrev 2 november 2016

Revisionstillsynens temabrev 6 juni 2016

Revisionstillsynens temabrev 7 mars 2016

Nyhetsbrev 19 februari 2016

Nyhetsbrev och temabrev 2015

Nyhetsbrev 3 juni 2015

Nyhetsbrev 12 mars 2015

Nyhetsbrev och temabrev 2014

Nyhetsbrev 18 december 2014

Redaktion

Chefredaktör: Anna Lauttamus-Kauppila
Redaktionsråd: Anna Lauttamus-Kauppila, Jorma Lehtonen, Lalli Knuutila, Olli Ilmarinen, Minna Paqvalin, Tapio Priia, Leena Puolimatka
Redaktionssekreterare: Leena Puolimatka

E-post: viestinta@prh.fi

Register- och dataskyddsbeskrivning

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.12.2019