Handläggningssituation vid revisionstillsyn i mitten av året

Inlämnade och avgjorda undersökningsärenden i januari–juni 2021

Bild: Shutterstock

I början av året hade PRS revisionstillsyn 33 tidigare inlämnade undersökningsärenden som var under handläggning eller som väntade på handläggning. Under de första sex månaderna har vi tagit 52 nya ärenden upp till behandling och avgjort 39 ärenden. I slutet av juni fanns det 46 undersökningsärenden i arbetskön.

23 av de avgjorda ärendena förutsatte inga åtgärder och därmed krävde ingen handläggning vid revisionsnämnden. Dessa ärenden har vi slutbehandlat med revisionstillsynens egna avgöranden. Vid revisionsnämnden hade till slutet av juni föredragits och avgjorts 16 undersökningsärenden enligt följande:

Påföljd Antal
Återkallande av godkännande 3
Tidsbundet förbud att verka som revisor 1
Varning 4
Anmärkning
6
Inga påföljder
2

Kvalitetssäkring halvvägs

Under det första halvåret skickade vi förordningsbeslut som gällde kvalitetsgranskning till 175 revisorer och två sammanslutningar. Efter förordningsbeslutet har nio revisorer avbrutit sitt godkännande. Dessutom har vi fått två övriga återkallanden.

Till 2 juli 2021 hade vi fattat 81 kvalitetsgranskningsbeslut eller -avgöranden enligt följande:

Beslut / avgörande Antal
Godkänt 57
Underkänt 4
Ny granskning 20

Vi har diskuterat med de revisorer som ordnats till en ny granskning eller som fått ett underkänt beslut samt med en del av de godkända revisorerna. Diskussionerna har varit en positiv upplevelse, och vi satsar på dem även i fortsättningen. Vi har fört diskussioner via Skype och telefon. Nu är också Teams-diskussioner möjliga.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.09.2021