Augustis varumärke: Paulig

Ett bekant paket går lätt att känna igen

Pauligs kaffepaket är bekanta för finländare. I augusti 2020 registrerades paketet som ett tredimensionellt varumärke. Helheten består av bilder, logotyper och ett arrangemang. Paketet sticker lätt ut från butikshyllorna.

Paulig visar exemplariskt hur det är möjligt att bygga upp ett bra skydd för immateriell egendom genom att skydda olika delar av varumärket, såsom det allmänt bekanta kaffekopp-figurmärket (reg.nr 259017). Den viktigaste registreringen genom årtionden är förstås namnet Paulig, som också finns på förteckningen över väl kända varumärken. Därefter kommer President och andra kaffevarumärken.

Paulig grundades och företaget började sälja Finlands populäraste kaffeprodukter redan 1876. Paulig var det första företaget som inledde industriell rostning i Finland 1904. Jubileums Mocca och President har varit på marknaden över 90 år.

– Ur företagets perspektiv är immateriell egendom lika betydande egendom som vilket material som helst. Det är mycket viktigt för oss att skydda företagets arv och de skapade varumärkenas starka sidor. Våra registrerade varumärken hjälper oss att upprätthålla företagets långa arbete, konstaterar Jutta Nordblad, som ansvarar för varumärkena och marknadsföringen av Pauligs kaffeprodukter.

Konsumenter måste kunna lita på varumärken

Ett annat viktigt perspektiv på skyddet är betjäning av konsumenter, enligt Nordblad ofta glöms bort.

– Det är bra att konsumenter lätt hittar det bekanta kaffepaketet på hyllan. Det är också viktigt att konsumenter exakt vet vad de får när de beslutar att köpa paketet. En bekant varumärkesförpackning är ett välsmakande kvalitetslöfte som tar produktsäkerhet och ansvarighetsperspektiv i beaktande. Genom att registrera det tredimensionella märket säkerställer vi att det inte är möjligt att lansera likadana och för konsumenter förvirrande paket.

Nordblad anser att med tanke på den nuvarande kaffemarknaden i Finland är Paulig inte rädd för kopiering. Det är ändå bra att vara beredd på framtiden eftersom det hela tiden dyker upp nya aktörer.

Även varumärken behöver uppdatering

Pauligs starka långvariga varumärken har uppdaterats efter hand med åren. När nya kaffevarumärken lanseras, följer förpackningarna företagets identifierbara linje. I samband med förnyelserna behandlas också alltid varumärken. Till exempel den senaste registreringen av kaffekopp-figurmärket gjordes år 2013.

– Vi är glada över att konsumenters förståelse av kaffet har ökat. Nya nyanser skapas och olika framställningsförfaranden väcker allt mer intresse. Vårt utbud omfattar nu också mindre paket som tilltalar många, lättar provning av nya produkter och minskar onödigt matsvinn, berättar Jutta Nordblad.

Särskiljningsförmåga behövs också hos tredimensionella varumärken

Ett tredimensionellt märke består av utformningen av själva produkten eller dess förpackning. Med andra ord omfattar märket den tredimensionella formen. Vanligtvis används tredimensionella varumärken för att skydda olika produktförpackningar, såsom flaskor och livsmedels- och tvättmedelsförpackningar.

Eftersom syftet med ett varumärke är att skilja ett visst företags varor från andra företags motsvarande varor, förutsätts alltid att också tredimensionella varumärken ska ha särskiljningsförmåga.

Mera exempel på olika varumärkestyper.

Du kan söka fram finländska varumärken i Informationstjänsten för varumärken.

Finsk text: Marjo Rautvuori

Bilder: Paulig

Utskriftsversion
Uppdaterad 27.09.2021