Det går fortfarande att delta i den mest betydande designtävlingen i Finland

IPR excellence Fennia Prize 22

Designtävlingen Fennia Prize 22 söker företag och organisationer som använder design som strategisk resurs i sin verksamhet. Deltagarnas tävlingsbidrag kan vara produkter, koncept eller tjänster.

Med prisen vill vi uppmuntra företag att använda design på ett innovativt sätt.

Den totala prissumman är 35 000 euro och delas ut bland pristagarna. Huvudpriset Fennia Prize Grand Prix är minst 15 000 euro och resten, 20 000 euro, delas ut till de övriga pristagarna. Kundorientering, innovation, designkvalitet och ansvarsfullhet är de kriterier som används för att bedöma deltagarna och utse pristagarna. Kriterierna för ansvarsfullhet omfattar företagsekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar.

PRS tilldelar pris för förtjänstfull användning av immateriella rättigheter

Patent- och registerstyrelsen (PRS) delar ut ett IPR-pris på 5 000 euro i tävlingen. Valet av IPR-pristagaren påverkas till exempel av om tävlingsbidraget har främjat finländsk design och företags- eller organisationsverksamhet. Företaget eller organisationen måste också använda designskydd eller annat immaterialrättsligt skydd.

Fennia Prize-prisen och -hedersomnämnandena delas ut våren 2022 i samband med öppnandet av utställningen Design Forum Finland Awards. Tidpunkten meddelas senare.

Tävlingsbidragen bedöms först av en förjury, och bedömningen fungerar som grund för prisjuryns arbete. Deltagarna presenterar sina tävlingsbidrag på begäran till prisjuryn i slutet av 2021. Prisjuryn består av experter inom design och näringslivet.

Designtävlingen Fennia Prize 22 utgör en del av helheten Design Forum Awards, och pristagarna presenteras på utställningen DFF Awards våren 2022. Tävlingen pågår till den 15 oktober 2021.

Designtävlingen Fennia Prize 22, som är avsedd för företag och organisationer, ordnas av Design Forum Finland och Fennia tillsammans med Patent- och registerstyrelsen och Elo.

Läs mer om tävlingen och anmäl dig (information på finska och engelska).

Utskriftsversion
Uppdaterad 28.09.2021