Projektet Företagets digitala ekonomi: Förutsättningar att övergå till realtidsekonomi skapas tillsammans

Finland vill vara en internationell föregångare inom digital ekonomi och den mest konkurrenskraftiga verksamhetsmiljön 2030. I projektet Företagets digitala ekonomi skapas förutsättningar för företag att övergå till realtidsekonomi. För att vi ska lyckas i det här arbetet behövs öppet och aktivt samarbete mellan den privata och offentliga sektorn. Realtidsekonomin som digitaliseringen möjliggör är med tiden till nytta för alla.

Arbets- och näringsministeriet tillsatte projektet Företagets digitala ekonomi, Real Time Economy (RTE), officiellt den 15 juni och det kommer att pågå till slutet av 2024. Patent- och registerstyrelsen (PRS) samordnar projektet.

I augusti inledde Minna Rintala sitt arbete som projektdirektör. Rintala har arbetat nästan tjugo år i olika uppdrag bland annat vid Skatteförvaltningen och Transport- och kommunikationsverket Traficom, senast som ansvarig processägare för Skatteförvaltningens dataflödeshantering.

Andra myndigheter som utöver PRS ansvarar för projektet är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Statistikcentralen, Statskontoret och Skatteförvaltningen. I projektets ledningsgrupparbete deltar även kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, Finlands Näringsliv rf, Finanssiala ry, Finsk Handel rf, Företagarna i Finland rf, Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf och Teknologiindustrin rf.

Projektet ingår i Finlands program för hållbar tillväxt och finansieras med medel från EU:s återhämtningspaket.

Kundorientering som grund för samarbete

När ekonomin fungerar i realtid, minskar det administrativa arbetet, ekonomiförvaltningen kan automatiseras och företagen kan fatta sina affärsbeslut utifrån aktuell information. De tjänster som förts över på nätet diskuterar med varandra och företagen kan effektivt och automatiskt överföra data.

Automatisk överföring av information innebär att affärsdata, såsom beställningar, leveransuppgifter, nätfakturor och e-kvitton förmedlas automatiskt från ett företag till ett annat. Uppgifter överförs automatiskt även till myndigheter, exempelvis till beskattningen eller statistikföringen, förklarar Rintala.

I en realtidsekonomi delar och utnyttjar de som arbetar i ekosystemet för företagens ekonomiförvaltning information sinsemellan. Realtidsinformation erbjuder också möjligheter att utveckla nya tjänster.

Rintala framhäver att för att projektet ska lyckas måste den offentliga sektorn, företagen, ekonomiförvaltningens tjänsteleverantörer och dataföretagen engagera sig i ändringen och delta i samskapandet.

Centrala principer i projektsamarbete är att vara öppen och arbeta på ett kundorienterat sätt. Alla som är villiga har möjlighet att delta. Samskapande innebär att man bättre kan ta hänsyn till företagens och företagarnas behov och olika skickligheter. Samtidigt ska det säkerställas att de som arbetar i ekosystemet deltar även i planeringen av ändringen och enhetligt inför de definitioner, regler och gränssnitt som projektet har kommit överens om.

Ansvarsparter efter projektet

Projektdirektörens första veckor har fyllts av olika arrangemang som behövs för att komma igång med projektet. Direkt till projektet anställs endast ett par personer, såsom en projektkoordinator och en kommunikationsexpert. Specialkunskaper får vi från olika ämbetsverk och genom samskapande.

Vi använder oss av en verksamhetsmodell som baserar sig på tväradministrativt och public-private samarbete. Även svåra saker kan dyka upp men vi har som mål att samarbeta uppriktigt och hjälpa också små företag att hitta lämpliga tjänstehelheter. Då grundförutsättningar för realtidsekonomi skapas i samband med projektet kommer vi samtidigt överens om vilka blir ansvarsparter efter projektet.

Minna Rintala hoppas att vi snart kommer igång för fullt och att det på olika håll finns aktiva deltagare i projektet som skapar grunden för digitalekonomin.

Du kan följa med hur projektet framskrider på webbplatsen suomidigi.fi. I slutet av året kommer vi att öppna en egen webbplats för projektet. Vi delar ut aktuell information om projektet även i nyhetsbrev. Därtill kommer vi att arrangera olika slags workshoppar.

Text: Marjo Rautvuori

Utskriftsversion
Uppdaterad 05.10.2021