Majs varumärke: NeSu

Eget produktnamn ökar försäljning och välkändhet

I maj 2020 registrerades NeSu som det första varumärket för Filterpak Ab, ett i ventilationsfiltrer specialiserat företag. Det slående och framträdande namnet passar utmärkt för produkten som vid lanseringen i juni var det första inhemska näs- och munskyddet på marknaden och även fick Nyckelflaggan.

– NeSu kändes som ett bra namn från första början och lyckligtvis var det ledigt. När vi hittade på ett så pass bra namn ville vi med hjälp av ett varumärke försäkra att endast vi kan använda det. Även Kesko, med vilket vi kom överens om distributionssamarbete, ville ha vår märkesprodukt på sina hyllor, berättar Filterpaks verkställande direktör Peter Nordlund.

Filterpak fattade beslutet om att börja ansiktsmaskproduktionen i Hangö när coronaviruspandemin hade visat hur snabbt den sprider sig och tillgången på ansiktsmasker hade blivit ett stort problem. Dessutom kunde företaget utnyttja sitt starka kunnande om filtermaterial. Trots den stora efterfrågan och det brådskande behovet ville företaget bygga upp varumärket NeSu med omsorg. I samarbete med en bekant reklambyrå designades varumärket så att det passar ihop med företagets visuella identitet.

NeSu är Filterpaks första eget produktvarumärke. På kort tid har det ökat företagets försäljning enormt. Samtidigt har det fört mycket annat gott med sig.

– NeSu gjorde oss ett företag som på riktigt utvecklar sina egna inhemska produkter och ändrade även vårt eget tänkesätt. Utöver den ökade omsättningen har NeSu gett oss synlighet och publicitet. Nu är vi den mest välkända filtertillverkaren i Finland, berättar Nordlund belåtet.

NeSus produktion startade snabbt

Sedan många år har Filterpak samarbetat med Ahlstrom-Munksjö och tillsammans utvecklade de ett helt nytt material för NeSu-folkmasker. Enligt Teknologiska forskningscentralen VTT:s forskningar har materialet en bra upplösningsförmåga. När det fanns en stor brist på masker och företaget fick flera förfrågningar, startade de produktionen snabbt.

De första produktionsmaskinerna fraktades från Kina i maj 2020 och i början av juni var NeSu-folkmasker ute i handeln. Senare kompletterades sortimentet NeSu by Filterpak med medicinska näs- och munskydd. Företaget har sysselsatt drygt 50 anställda i maskproduktionen.

Tack vare NeSu har Filterpak blivit ett växande företag som i fjol tredubblade sin omsättning jämfört med 2019. Mer än hälften av omsättningen på 10 miljoner euro kom från maskförsäljningen.

Automatisering möjliggör inhemsk konkurrenskraft

Filterpak har länge samarbetat med utrustningstillverkare och skapat ett omfattande kund- och leverantörnätverk, vilket möjliggör produktutvecklingen och utvidgningen. Företaget har investerat i en ny produktionslinje som har tiodubblat produktionen. Nu kan Filterpak tillverka 10 färdigförpackade masker i sekunden.

– Med hjälp av modern teknologi och automatisering kan vi förbättra vår konkurrenskraft. Finländarna vill ha inhemska masker av hög kvalitet och därför måste de vara tillgängliga. Även med tanke på Finlands försörjningsberedskap är det nödvändigt att det finns maskproduktion i hemlandet, påminner Nordlund.

Filterpak har varit verksamt i nästan 40 år. Peter Nordlund köpte företaget tillsammans med sin bror Thomas år 2000, då Filterpak hade ett par anställda och två kunder.

Gå till företagets webbplats.

Finsk text: Marjo Rautvuori

Bilder: Filterpak Oy

Utskriftsversion
Uppdaterad 05.10.2021